Nowy obiekt do zwiedzania

Na stadionowej mapie pojawia się nowy obiekt, Stadion Miejski w Białymstoku. Jest możliwość zwiedzania obiektu. Koszty są następujące:
Zwiedzanie z przewodnikiem
1. normalne 7 zł

2. ulgowe 3 zł
3. grupowe (min. 10 osób) 3 zł/os.
4. rodzinne 10 zł
Czas zwiedzania wynosi do 60 minut.a) ulgowe ‐ dotyczy dzieci od 7 do 18 lat, na podstawie legitymacji uczniowskiej, oraz osób
niepełnosprawnych, na podstawie dokumentu określającego niepełnosprawność;
b) grupowe ‐ dotyczy grup zorganizowanych liczących co najmniej 10 osób;
c) rodzinne – dotyczy jednego lub dwójki rodziców i ich dzieci;
d) Bezpłatne zwiedzanie przysługuje dzieciom do lat 7
Na razie rezerwacje tylko telefoniczne. Wkrótce będą także wydzielone konkretne dni i godziny na zwiedzanie.
Szczegóły na http://www.stadion.bialystok.pl/